Salutació

Atesa aquesta intenssíssima dialèctica centre/perifèria que tant influeix sobre les relacions socials, econòmiques i culturals que caracteritzen el nostre esdevenidor, la nostra ciutat vol constituir-se en referent en tots els àmbits que li escaiguin.

En aquesta pàgina hi trobareu tots aquells elements que configuren espais de centralitat per a les Borges. Així, hi podreu identificar informació sobre el nostre passat i el nostre present, però no us costarà besllumar-hi el nostre futur en tant que projecte col·lectiu.

Les referències al patrimoni monumental, als trets històrics i a la cultura de l’oli volen evidenciar que la nostra ambició com a ciutat és a llarg termini. I aquest llarg termini recolza en el passat per tal d’impulsar-nos amb energia i confiança envers l’avenir.

Sabem que sense una potent centralitat en la vessant de l’economia, les comunicacions o la cultura, estem condemnats a ser subalterns i a moure’ns al so d’altres interessos. Per tant, hem apostat fort per tal de poder gaudir dels nostres propis centres de decisió i dels nostres referents. En aquesta pàgina s’hi expressa com volem fer-ho i amb què comptem. Si en voleu ser partícips, encara que sigui ocasionalment, sereu benvinguts.

Comments are closed.